neděle 23. prosince 2018

Recenze: Letní kolekce parfémových olejů Freakshow od Obscūrus (2018)

Proč se o Vánocích nevrátit na chvíli do léta? V srpnu jsem zde psala o jarní kolekci parfémových olejů od Obscūrus, samozřejmě jsem si pořídila i tu letní a podzimní (zimní zatím nevyšla). Díky zkouškám mám s jejich recenzemi celkem skluz, takže se to pokusím dohnat teď o svátcích. Vlastně bych mohla udělat tady na blogu takové voňavé Vánoce, mám spoustu fotomateriálu na články o indie parfémech a aroma voscích... jen jsem v popisování vůní pořád neschopná.

Letní kolekce Obscūrus parfémů nesla název Freakshow (Panoptikum) a byla inspirována "vintage estetikou panoptika - mimořádnými vlastnostmi, lidskými podivnostmi a představeními, jež byly tehdejšími diváky považovány za šokující". Kolekce sestávala z 5 parfémových olejů (přesněji řečeno 3 z nich jsou označeny jako parfémové oleje, 1 jako unisex olej a 1 jako kolínský olej), 4 z nich jsou stále dostupné (do vyprodání zásob).

Let's return for a while into summer during this holiday season, shall we? In August I wrote about the spring perfume oil collection by Obscūrus, and of course I bought the sampler sets of the summer and the autumn collections as well. I'm a bit behind with reviews of it because of the exams, but I hope to catch up on it during Christmas time. Well, I could actually make a sort of aroma-Christmas series here on my blog, cause I have a lot of pictures of indie perfumes and wax melts in stock... unfortunately, I still suck at describing scents.

The summer Obscūrus perfume collection called Freakshow was "inspired by vintage ‘freakshow’ aesthetic – extraordinary conditions, human oddities and performances that were considered ‘shocking’ to viewers at the time." The collection consisted of 5 perfume oils (actually, 3 of them were perfume oils, 1 was a unisex oil and 1 a cologne oil), out of which 4 are still available on the website (until sold-out, I guess).

Caverne Des Grands Voleurs
teplá / dřevitá
warm / woody

K zakoupení zde.
"Teplá ambra, agarové dřevo, stařené pačuli a panák jemného koňaku. Teplá, zakulacená a bohatá s jemnou vůní koření a dřeva."

"Warm amber, agarwood, aged patchouli and a shot of mellow cognac. Warm, round and rich with subtle spiciness and wood."

Tento olejíček je označen jako "cologne oil", tedy kolínská? Ovšem za základ má pořád olej, nikoli alkohol (jako kolínská voda), takže vlastně nevím, co to rozlišení a označení "cologne" ve srovnání s ostatními olejíčky znamená. Tohle rozlišování asi u olejů neplatí, nebo ano? Jestli se tu někdo vyznáte ve vůních, poučte mě v komentářích, budu ráda za vysvětlení. :) Takhle to označení chápu ve významu pánské vůně, protože mi opravdu voní jako interiér nějakého historického pánského klubu. Vůně je velmi teplá, dřevitá a kořeněná, poměrně uklidňující, líbí se mi i na mně samotné, myslím, že ji klidně může nosit žena.

This oil is described as "cologne oil". It's obviously oil-based, not alcohol-based (like eau de cologne), so I don't know what the word "cologne" means in contrast to the perfume oils. I guess this differenciation doesn't apply on oils, right? So I suppose (correct me in the comments if I'm wrong) that the "cologne oil" means perfume oil for men. It does indeed smell like indoors of a historical gentlemen's club. The scent is very warm, woody and spicey, quite soothing. I like how it smells on me, I think women can wear it as well.

Inspirace:
Předchůdcem "Komnaty hrůz" madame Tussaud byla "Caverne des grands voleurs" (Jeskyně významných zlodějů) založená dr. Phillipem Curtiem jako přídavek k jeho výstavě voskových děl v Paříži v roce 1782. Zde Curtius vystavoval voskové figuríny notorických popravených francouzských zločinců, spolu s figurínami členů francouzské královské rodiny a šlechty sťatých gilotinou během revoluce.

Inspiration:
The forerunner of Tussaud’s Chamber of Horrors was the Caverne des Grands Voleurs (the Cavern of the Great Thieves) which had been founded by Dr Philippe Curtius as an adjunct to his main exhibition of waxworks in Paris in 1782. Here Curtius displayed wax figures of notorious French criminals who had been executed, as well as members of the French royal family and aristocracy who had been guillotined during the Revolution.Madame Fortune
sladká / čistá
sweet / clear

Vyprodána.

"Sladké pižmo, vanilka, myrha, černý rybíz, samet, fialové krystaly a nádech tabáku. Zpočátku lehce sladká a čistá, avšak s podkladovým teplem z vanilky a tabáku."

"Sweet musk, vanilla, myrrh, black currants, velvet and violet crystals, and a hint of tobacco. Slightly sweet and clear initially, but there's that underlying warmth from the vanilla and tobacco."

Nedivím se, že se Madame Fortune jako zatím jediná vůně z kolekce vyprodala. Vůně evokující stan potulné věštkyně je asi "nejnormálnější" z této řady, velice příjemná, květinově ovocná a ženská, zároveň trochu sladká díky vanilce a zakončená orientálním kouřovým ocáskem díky těžším složkám vůně. Škoda, že se vyprodala dřív, než mi dorazil testovací set, určitě bych si ji po vyzkoušení koupila v plném balení.

I'm not surprised that Madame Fortune is so far the only scent from the collection that sold out. The scent evokes in me a tent of a roving fortune-teller and is the most "normal" one from the range, florally sweet and feminine, a bit sweet thanks to vanilla and with slightly oriental smokey undertone because of the heavier notes of the scent. It's a pity that it had sold out before I received my sampler, I would buy the full size after trying it out.

Inspirace:
Vstupujete závěsy ověšeným vchodem za zvuku cinkajících krystalů do teplé svíčkami osvětlené temnoty. Madam Fortuna vám pokyne, abyste přišli blíže, aby vám mohla ukázat vaši budoucnost.

Inspiration:
Enter through draped doorways, crystals tinkering, into warm candlelit darkness. Madame Fortune beckons you closer to show you your future.Museum Vrolik
čistá / orientální
clear / oriental

K zakoupení zde.

"Kadidlo, kardamom, nag champa, stará kůže, skleněné skříňky a studená světla. Zprvu velmi ostrá a klinická, ale rozleží se do lehce orientální."

"Frankincense, cardamom, nag champa, aged leather, glass cabinets and cold lights. Very sharp and clinical initially but wears down slightly oriental."

Museum Vrolik má teda pěkně bizarní inspiraci (viz níže - takovým turistickým atrakcím se osobně vyhýbám obloukem, protože mi nedělají dobře), takže při přivonění na ni nesmím myslet. :D Tento unisex olej mi voní jako nějaká staletá apotéka plná bylinek a léčivých přípravků (v létě jsem byla v barokní lékárně v Kuksu, tak jsem si na ni hned vzpomněla). Po chvilce z ní cítím i něco jakoby peprmintového a ano, po delší době zůstane na kůži spíše orientální vůně, která je překvapivě nositelná. Je to opět něco pro milovnice spíše těžších, výrazných či pánských vonných kompozic.

Museum Vrolik has a pretty bizarre inspiration (see below - I avoid such tourist attractions, cause they make me uneasy), so I cannot think about it while smelling it. :) This unisex oil smells to me like a centuries old apothecary full of herbs and medicine (I visited the baroque one in Kuks this summer and it immediately reminded me of it). After a while, I smell something minty and it leaves an oriental scent on the skin after some time, so it's surprisingly wearable. Something for the lovers of heavier, stronger and/or masculine scent compositions.

Inspirace:
Pravděpodobně nejrozsáhlejší sbírka lidských deformit, anatomické a embryologické museum Amsterodamské univerzity, začala jako soukromá teratologická (studium deformací, populární téma anatomiků 18. a 19. století) sbírka Gerarda Vrolika (1755 - 1859) a jeho syna Willema Vrolika (1801 - 1863). Oba byli profesory anatomie v Athenaeum Illustre, předchůdci Amsterodamské univerzity. Willem napsal rozsáhlé práce o deformitách, včetně kyklopie, patogeneze vrozených anomálií a siamských dvojčatech. Sbírka byla zakoupena městem Amsterodam v roce 1869 a nakonec našla svůj domov na univerzitě. Další anatomické sbírky byly do muzea přidány v průběhu let, včetně sbírky kosterních patologií, dentální sbírky a dalších teratologických kusů. Od roku 1994 je vystavováno na 150 anatomických podivností či deformit.

Inspiration:
Possibly the largest collection of human deformities in one place, the University of Amsterdam’s anatomical and embryological museum began as the private teratological (the study of deformity, a popular subject for anatomists in the 18th and 19th centuries) collection of Gerardus Vrolik (1755-1859) and his son Willem Vrolik (1801-1863). Both were professors of anatomy at the Athenaeum Illustre, the predecessor of the University of Amsterdam. Willem wrote extensively on deformities, including cyclopia, the pathogenesis of congenital anomalies, and conjoined twins. The collection was purchased by the city of Amsterdam in 1869 and eventually found its home at the university. Other anatomical collections have been added to the museum over the years, including a collection of bone pathology, a dental collection, and other teratological specimens. Since 1994, 150 specimens displaying anatomical oddities or deformations have been on display.
Tattooed Beauty
sladká / květinová
sweet / floral

K zakoupení zde.

"Egyptské pižmo a lilie, cínové sponky do vlasů a láhev absintu. Velmi jemná a lehká - jako chladný, čistý potok - s dotekem sladkosti."

"Egyptian musk and lilies, pewter hair pins and a bottle of absinthe. Very soft and light – like a cool, clear stream – with a touch of sweetness."

Nevím, jak to dělají, protože netuším, jak voní cín a absint, ale opravdu při přivonění věřím, že by takto mohl vonět budoár dámy na obrázku shora. Jde opět o velmi ženskou květinovou vůni (lilie jsou výrazné tak akorát), na rozdíl od Madame Fortune, která je teplá, je tato chladivá, zřejmě proto, že postrádá ovocnou složku a cítím v ní spíše jemný bylinkový závan. Opět vůně, u které bych zvažovala koupi plného balení, přestože mám pocit, že u této vůně se s plynutím času zvýrazňují a rozvíjejí spíše její méně ženské složky, takže je po rozležení překvapivě ostřejší, ne jemnější.

I don't know how Sophie does it, cause I don't know the smell of pewter and absinthe, but I really believe that a boudoir of the lady in the picture above would smell like this. It's again very feminine floral (lilies are prominent just enough), but in contrast to Madame Fortune which is quite warm, this one seems cool, probably because it misses the fruity side and has a soft herbal hint instead. I consider buying full size of this, despite the fact that I feel the less feminine notes of this scent are more in the foreground after it develops on the skin for a while.

Inspirace:
"Tyto ženy poskytovaly v rámci panoptika peepshow, protože ženy v té době neodhalovaly na veřejnosti příliš kůže. Tetování jim poskytla důvod svléknout se a předvést svá těla. Samozřejmě se řada lidí, jež se na ně přišla podívat, zajímala stejně tak o jejich těla, jako o umění." Margot Mifflin (Bodies of Subversion: A Secret History of Women and Tattoo).

Inspiration:
“The women afforded a peepshow, along with a freak show, because at that time women just didn’t show that much skin publicly, The tattoos gave them a reason to strip down and show their bodies. Certainly a number of people who came to see them were interested in the flesh as much as the art.” Margot Mifflin (Bodies of Subversion: A Secret History of Women and Tattoo)


Two-Headed Nightingale
sladká / ovocná
sweet / fruity

K zakoupení zde.
"Fialky, pižmo, karamel, vanilka, mísa jahod a saténová prostěradla. Zpočátku čistá, trpká a ovocná, zjemní se do teplé vanilky."

"Violet florals, musk, caramel, vanilla, a dish of strawberries and satin sheets. Clear, tart and fruity initially; mellows out to a warm vanilla."

Tato vůně je velmi slaďoučká, nejsladší ze všech. Zprvu jsou cítit převážně jahody a vanilka, připomíná mi jahodové lízátko. Takže jestli máte v okolí nějakou slečnu, co si ujíždí na sladkých ovocných vůních, tohle je vůně pro ni, trpkost v ní rozhodně necítím (možná jsem si to špatně přeložila). Ta vůně jahod je na můj vkus trochu umělá, ale já ještě nikdy necítila v kosmetice nic, co by voněla jako čerstvé jahody, to snad ani vytvořit nejde. Po chvíli vůně jahod ustoupí do pozadí a vyniknou další složky - vanilka, fialky, pižmo... je to velmi příjemná "pohodlná" vůně.

This scent is very sweet, the sweetest of them all. At first I smell mostly the strawberries and vanilla, it reminds me of a strawberry lollipop. If you know a woman that likes really sweet fruity scents, this is a scent for her, it's not tart at all (maybe I misunderstood that word). The strawberry scent is a bit too artificial for my liking, but I have never smelt a freshly picked strawberries scent in cosmetics or perfumes, I doubt it's possible to create it. Strawberries go into background after some time and I start to notice other notes - vanilla, violets, musk... it's a very pleasant "comfortable" scent.

Inspirace:
"Dvouhlavý Slavík" je pojmenován podle Millie a Christine McCoy (11. července 1851 - 8. října 1912), amerických srostlých dvojčatech, jež vystupovaly pod jmény "Dvojčata z Karolíny", "Dvouhlavý Slavík" a "Osmý div světa". Dvojčata cestovala po celém světě, vystupujíce se zpěvem a tancem.

Inspiration:
Two-Headed Nightingale is named after Millie McCoy and Christine McCoy (July 11, 1851 – October 8, 1912); American conjoined twins who went by the stage names “The Carolina Twins”, “The Two-Headed Nightingale” and “The Eighth Wonder of the World”. The Twins traveled throughout the world performing song and dance for entertainment.
______________________________________________________________

Shrnutí: Opět jsem ráda, že jsem si mohla za pár korun vyzkoušet několik nezvyklých vůní, které v běžném obchodě jen tak neseženete. Tato kolekce se mi líbila víc než ta jarní, protože jsem schopná unosit všechny vůně a zvážila bych koupi plného balení hned dvou z nich - Madame Fortune a Tattooed Beauty.

Summary: I'm glad again that I could try several unusual scents, which you won't find in regular shops, for a good price. I like this collection more than the spring one, because I can wear all the scents and I consider buying two of them in the full size - Madame Fortune and Tattooed Beauty.

Jaká vůně popisem nejvíce zaujala Vás?
Which fragrance caught your interest?

Žádné komentáře:

Okomentovat